Achizitii publice

ACHIZIȚII  DIRECTE   prin  CERERI  DE  OFERTE

 

        06.04.2020

       Realizare,dotare Grădiniță cu program normal Terebești

          În conformitate cu prevederile art. 43 alin. (1) și (2) din HG nr. 395/2016, actualizată, pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a prevederilor referitoare la atribuirea contractului de achiziție publică/acordului-cadru din Legea nr. 98/2016 privind achizițiile publice,

      Primăria comunei Terebești anunță solicitarea de oferte pentru achiziția directă a Realizare,dotare Grădiniță cu program normal Terebești

      Termenul de depunere a ofertelor este  miercuri, 15 aprilie  2020, ora 14.00