Anunt pentru proprietari de paduri cu suprafata mai mica de 30 hectare

ANUNȚ

 

 

 

          La solicitarea Ministerului Apelor și Pădurilor , Garda Forestieră Oradea ,înștiințăm toți proprietarii de păduri care dețin o suprafață mai mică de 30 ha să intreprindă demersurile pentru a încheia contracte de administrare sau servicii silvice cu un ocol silvic autorizat.

          În urma încheierii contractului cu ocolul silvic proprietarii beneficiază de pază gratuită  conform H.G.864/2016.

          Pentru a beneficia de aceste facilități proprietarii de păduri trebuie să depună o cerele la ocolul silvic autorizat cu condiția existenței documentelor care atestă dreptul de proprietate ,certificat de moștenitor sau face dovada prin act emis de unitatea administrativ teritorială pe raza căreia se află proprietatea.

          Neasigurarea încheierii  contractelor constituie contravenție silvică conform Legii 171/2010 actualizată.

 

 

 

 

 

PRIMAR,

AVORNICIȚI MARIANA NICOLETA

Anunt padure