Hotararea Nr. 42/2017 privind aprobarea salariilor de baza pentru fuctionarii publici si personalul contractual din cadrul aparatului de specialitate al primarului comunei Terebesti