Asistenta Sociala

Acte necesare in vederea acordarii venitului minim garantat (ajutor social)

 • Copie buletin ( CI)
 • Copie certificat de nastere
 • Copie certificat de căsătorie
 • Adeverintă de venit
 • Adeverintă registru agricol
 • Adeverintă de la scoală
 • Adeverintă de la A.J.O.F.M. la adulti si copii peste 16 ani că sunt apti de muncă
 • Cine e inapt de muncă certificat medical de la medic sau de la comisie
 • Cupon de pensie

Acte necesare pentru alocatia complementara si de sustinere a familiei

 • Copie buletin ( CI)
 • Copie certificat de nastere
 • Copie certificat de căsătorie
 • Livretul de familie
 • Adeverintă de venit
 • Adeverintă registru agricol
 • Adeverinta de la scoala pentru copii care frecventeaza cursurile scolare
 • Adeverinta de salarizare pentru părinti/copii care lucrează

 • Cupoane de pensii/indemnizatii pentru cresterea copilului